COACHING

 

Proces pomagania ludziom mający na celu dotarcie do ich szczytowych możliwości. Polega on na rozwijaniu silnych stron, pomocy w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekroczeniu własnych ograniczeń w celu osiągnięcia osobistej doskonałości

Robert Dilts

W efekcie pracy coachingowej możesz osiągnąć:


 • znaczący wzrost wiedzy o samym sobie
 • umiejętność świadomego wykorzystywania własnego potencjału
 • spokój ducha
 • poczucie szczęścia, wewnętrzną wdzięczność oraz zachwyt nad życiem.

Relacja pomiędzy Coachem, a Klientem (Coachee) opiera się na:


 • wysokim poziomie partnerstwa
 • dostosowaniu do potrzeb klienta (Coach towarzyszy i podąża)
 • równowadze pomiędzy osiąganiem rezultatów, a rozwojem
 • szerokim wykorzystanie wewnętrznej mądrości Klienta

Kiedy najczęściej można wykorzystać coaching personalny?


 • W poszukiwaniu odpowiedzi na ważne pytania, dylematy czy wybory
 • W budowaniu satysfakcjonujących relacji prywatnych i biznesowych
 • W definiowaniu własnego potencjału
 • W procesie pobudzania motywacji
 • W odnajdywaniu siły do stawiania czoła wyzwaniom
 • W pracy nad przeciwdziałaniem skutkom stresu

Kiedy najczęściej można wykorzystać coaching personalny?


 • W poszukiwaniu odpowiedzi na ważne pytania, dylematy czy wybory
 • W budowaniu satysfakcjonujących relacji prywatnych i biznesowych
 • W definiowaniu własnego potencjału
 • W procesie pobudzania motywacji
 • W odnajdywaniu siły do stawiania czoła wyzwaniom
 • W pracy nad przeciwdziałaniem skutkom stresu

ONLINE

Coaching dostępny w wersji wirtualnej - LIVE